Từ xúc xắc đến kỹ thuật số: Sự phát triển của cờ bạc ở Việt Nam

Từ xúc xắc đến kỹ thuật số: Sự phát triển của cờ bạc ở Việt Nam

Cờ bạc ở Việt Nam có lịch sử phong phú, bắt nguồn từ tập quán và truyền thống văn hóa cổ xưa. Ban đầu, cờ bạc chủ yếu là không chính thức, cộng đồng địa phương tham gia vào các trò chơi sử dụng xúc xắc và bài như một hình thức giải trí và gắn kết xã hội. Những hình...